Vườn thông minh-Smart Garden - Insys - Công nghệ AIOT

Vườn thông minh-Smart Garden

Dự án được phát triển bởi các bạn sinh viên yêu thích công nghệ và cây trồng.

Chi tiết xem tại https://smartgarden.insys.vn/

  • Client : Dr.SNg
  • Construction Date : 6/2019
  • Investors Website : insys.vn
  • Location : IUH
  • Value : $