Tay máy 5 bậc tự do - INSYS

Tay máy 5 bậc tự do

Tay máy 5 bậc tự do gồm 5 động cơ DC và hộp số, 5 mạch điều khiển công suất, 1 bộ điều khiển trung tâm dùng FPGA và giao diện điều khiển được lập trình dùng ngôn ngữ Labview hoặc Matlab.

Tay máy công nghiệp 5 bậc tư do có thể dùng trong việc lắp ráp, phân loại sản phẩm trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Chi tiết xem thêm ở:

  • https://link.springer.com/article/10.1007/s00500-016-2401-x

  • https://www.youtube.com/watch?v=qi1BUElFhGg

  • Client : Son Nguyen
  • Construction Date : 2015
  • Investors Website : https://www.youtube.com/watch?v=qi1BUElFhGg
  • Location : insys.vn
  • Value : Liên hệ insys.vn