Robot và ứng dụng - Insys - Công nghệ AIOT

Robot và ứng dụng

insys.vn đã và đang triễn khai nghiên cứu thiết kế, chế tạo và điều khiển thông minh các loại robot trong công nghiệp.

1. Tay máy 5 bậc tự do: https://www.youtube.com/watch?v=qi1BUElFhGg

2. Con lắc ngược quay: https://www.youtube.com/watch?v=hHOxNk6Hitk

3. Pendubot: https://www.youtube.com/watch?v=hByi9yYmTRk&t=4s

4. Robot song song dùng sợi PAM: https://www.youtube.com/watch?v=gpNvDcgDp-M&t=9s

Hiện tại, insys.vn đang triễn khai nghiên cứu robot 2 chân dạng người: https://www.youtube.com/watch?v=5YDIzeW42hg

  • Client : Dr.SNg
  • Construction Date : 2017-2020
  • Investors Website : insys.vn
  • Location : IUH
  • Value : $