Giải pháp tích hợp thông minh cho Robot AGV bám theo đường từ - INSYS

Giải pháp tích hợp thông minh cho Robot AGV bám theo đường từ

Mô tả dự án: INSYS thiết kế giải pháp chuyển đổi Robot AGV di chuyển bằng tay sang tự động hoàn toàn. Các thiết kế bao gồm:

– Module trung gian giữa cảm biến từ MGS1600 để giao tiếp với PLC và Driver điều khiển động cơ đánh lái của AGV nhằm đáp ứng mục tiêu tự hành theo đường từ có sẵn cho AGV.

– Module xử lý dữ liệu từ cảm biến từ MGS để điều khiển góc lái.

– Module có chức năng nhận diện marker , giao tiếp với PLC bằng chuẩn truyền thông I2C, SPI, RS232.

– Có ứng dụng các giải thuật điều khiển thông minh để xử lý vấn đề góc đánh lái của xe tự hành AGV.

 

  • Client : INSYS
  • Construction Date : 2/2023
  • Investors Website :
  • Location : AGV trong nhà máy sản xuất
  • Value : N/A