Đào tạo, bồi dưỡng

Các khóa học ngắn hạn về PCB, IoT và AI - trí tuệ nhân tạo

Khóa học IoT căn bản

Khóa học được thiết kế theo phương pháp project-based learing giúp học viên có cơ hội áp dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tế. Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức căn bản và quan trọng nhất để làm sản phẩm Internet of Things, bao gồm ...
Read more

Khóa học AI căn bản

Khóa học cung cấp kiến thức AI căn bản, bao gồm các nội dung sau: Khái niệm cơ bản về AI Các kỹ thuật AI cơ bản Python và lập trình cơ bản python Demo ứng dụng AI trong đánh cớ tướng
Read more