Hướng dẫn thiết kế mô hình xe lăn điện điều khiển qua sóng não EEG

Xe lăn điện điều khiển qua sóng não EEG đi tới, đi lùi, quay trái, quay phải và dừng.