Khóa học IoT căn bản - INSYS - Intelligent Systems

Sinh viên ngành kỹ thuật như CNTT, Điện, Điện tử, Cơ Điện tử có thể đăng ký học