insys.vn đã xây dưng thành công nền tảng IoT ứng dụng trong điều khiển và giám sát thông minh. Các điểm mạnh mà nền tảng IoT chúng tôi hướng đến bao gồm