Nền tảng IoT của insys.vn hỗ trợ rất mạnh cho việc kết nối mới thiết bị phần cứng IoT. Đây là video demo giới thiệu tính năng thêm mới phần cứng/trạm kết nối và cách quản lý thiết bị cũng như khả năng tùy biến giao diện người dùng của chúng tôi.

https://www.youtube.com/watch?v=EYg-Yj3OR1A