Nền tảng IoT cho các hệ thống điều khiển & giám sát thông minh

Đơn giản, nhanh chóng

Dễ dàng kết nối thiết bị IoT, thu thập và quản lý dữ liệu từ các cảm biến đơn giản, tích hợp sẵn các công cụ phân tích, dự báo để tăng khả năng tự động hóa cho các ứng dụng.

Khả năng mở rộng

Có khả năng tùy biến cao trong việc mở rộng số thiết bị, tự động cấu trúc lại phần cứng và giao diện người dùng sao cho phù hợp với từng ứng dụng riêng lẻ.

Trí tuệ nhân tạo

Tích hợp sẵn công cụ máy học – Machine learning của tập đoàn Microsoft trong phân tích, dự báo. Chúng tôi còn xây dựng thêm công cụ “AI-Neural Network” cho phù hợp với từng ứng dụng cụ thể.

Bảo mật hệ thống

Tích hợp sẵn các thuật toán mã hóa hiện đại trong việc truyền dữ liệu, sử dụng “Azure Web Services” của Microsoft Corp trong thiết kế Server nên có độ bảo mật cao, ổn định và tránh được các cuộc tấn công mạng.